Menu

The Blogging of Lyhne 932

koefoedcantu8's blog

Warunki, które musisz spełnić, aby uzyskać zwrot prowizji bankowej?

Warunki, które musisz spełniać, aby uzyskać zwrot prowizji?

http://watchclover54.unblog.fr/2020/10/26/kredyt-konsolidacyjny-polacz-kilka-zobowiazan-pienieznych-w-jedno-konkretne/ W chwili spłaty kredytu przed terminem wyznaczonym w umowie, konsument ma prawo ubiegać się o zwrot prowizji. Jednak, przedwczesna nie wystarczy. https://diigo.com/0is9k7 Konsument ma obowiązek spełniać jeszcze kilka innych warunków. Z poniższego wpisu dowiesz się jakie kryteria powinno się spełniać, żeby uzyskać zwrot prowizji bankowej.

Każdy konsument , który spłacił kredyt przed terminem wyznaczonym w umowie kredytowej, ma prawo starać się częściowy zwrot poniesionych kosztów, co w praktyce oznacza, że bank będzie zobligowany do zwrotu kosztów, które poniósł konsument za niewykorzystany okres kredytowania - w oparciu o art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Aby móc ubiegać się o zwrot prowizji , konsument powinien przede wszystkim

-być właścicielem kredytu - ważne a mianowicie wartość kredytu nie może przekraczać kwoty 255 550 zł lub równowartość tej sumy w walucie innej niż waluta polska
-poza tym, umowa o kredyt musi być zawarta nie wcześniej niz 18 grudnia 2011 roku
-kredyt powinien zostać uregulowany przed terminem wyznaczonym w umowie kredytowej
-kredytobiorca powinien również zapłacić prowizję
Przedterminowa spłata kredytu przyczynia się do zminimalizowanie całkowitego kosztu kredytu. Jeżeli spełniasz wcześniej omówione kryteria możesz złożyć wniosek o zwrot prowizji.

https://gumroad.com/3363520194086/p/kredyt-konsolidacyjny-co-warto-o-nim-wiedziec Zwrot prowizji - co powinien zawierać wniosek?

Jeśli chciałbyś uzyskać zwrot nakładów pieniężnych za niewykorzystany okres kredytowania, musisz dostarczyć wniosek we właśniwej placówce bankowej. Dokument, powinien zawierać następujące informacje:
-dane kredytobiorcy
-informacje odnoszące się do umowy kredytowej (numer oraz datę podpisania umowy)
-potwierdzenie przedterminowej spłaty zobowiązania
-numer rachunku klienta - aby bank mógł dokonać zwrotu
-prośbę o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, z uwagi na przedterminową spłatę kredytu - najlepiej powołać się na art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim https://diigo.com/0ismaf

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.